Úhrada exekucí

Úhrada exekucí představuje velmi rozsáhlou problematiku, která vyžaduje odborné zhodnocení specialistou v daném oboru. Návrhy řešení, jakým způsobem exekuce uhradit s celkovým dlouhodobým finančním plánem Vám předložíme po osobní bezplatné konzultaci našeho poradce společně s Vámi.

Na co si dát pozor při úhradě exekucí:

 • Přesné vyčíslení exekutorského úřadu ke konkrétnímu dni úhrady,
  aby nedošlo po úhradě vyčíslení částky k dalším nákladům
 • Zajištění doložky právní moci,
  aby byla veškerá omezení z nemovitostí, běžných účtů, mezd apod. řádně odstraněna
 • Předem domluvit s exekutorským úřadem způsob úhrady, hotovost či na běžný účet,
  aby došlo v co nejkratší době ke zrušení omezení z nemovitostí, běžných účtů, mezd apod.
 • V případě, že za Vás hradí exekuci jiná osoba, musí mít plnou moc s ověřeným podpisem
  doporučujeme vždy odsouhlasit znění plné moci s daným exekutorským úřadem

Pokud budete chtít v této problematice pomoci, neváhejte nás kontaktovat.