Vizualizace a 3D půdorysy

29. 3. 2021

3D vizualizace představují vedle homestagingu další způsob, jak kupujícím ukázat skrytý potenciál nemovitostí, a tak zvýšit jejich atraktivitu při prodeji.

3D vizualizace má smysl tam, kde není možné provést homestaging. Například:

  • když se nemovitost před rokonstrukcí či se právě rekonstruuje.
  • když v ní lidé a je v ní hodně nepřehledného nábytku eventuálně nepořádek.
  • když je nemovitost ve výstavbě.
  • nebo v případech, kdy prodávající preferuje vizualizaci před homestagingem.

Vizualizace pomáhá i na samotných prohlídkách. Pokud potenciální kupci přijdou do zanedbané nemovitosti, kde je nepořádek, je před rekonstrukcí či je v ní hodně nábytku, haraburdí, někteří lidé jsou nepěkným stavem odrazeni od koupě. Mají problém si představit její potenciál, a z tohoto důvodu o ni ztrácí zájem. Zbytečně. Vizualizace pomáhá lidem na prohlídkách tak, že mohou porovnat realitu s prezentovanou vizualizací na obrázcích. Prezentovaný budoucí potenciál nemovitosti jim tak lépe a snadněji pomáhá se zorientovat a tedy učinit kupní rozhodnutí.