Předkupní právo a jeho novely

8. 6. 2020 | Nemovitosti

Dobrý den,

protože mi uplynulý měsíc přišlo mnoho dotazů ohledně předkupního práva, budu se v tomto díle věnovat právě jeho nové právní úpravě, resp. novelizaci občanského zákoníku v této oblasti, která nabyde účinnosti 1. 7. 2020.

Možná jste slyšeli, jak komplikovaný byl prodej v případě, kdy k nemovitosti náleželo parkovací stání, které bylo vymezeno spoluvlastnickým podílem na nemovitosti, konkrétně jako podíl na nebytové jednotce. Pro bližší pochopení minulého stavu pro toho, kdo tuto situaci nezažil, ukážu na konkrétním případě, pro toho, kdo ji zažil a neřídil se zákonnou úpravou, mohou do budoucna nastat potíže.
Představme si bytový dům, který má 60 bytových jednotek a ke každé bytové jednotce náleží 1 parkovací stání, které je vymezeno jako vlastnictví 1/60 na nebytových prostorech. Před prodejem této jednotky měl majitel povinnost obeslat zbývajících 59 spoluvlastníků s výzvou a nabídkou uplatnění předkupního práva na podíl 1/60 a čekat 3 měsíce, zda se někdo přihlásí. A až po uplynutí této doby mohl prodávající prodat i tento podíl na garážovém stání osobě, která kupovala byt.

Dá se předpokládat, že prodávající svůj byt nabízel s bonusem parkovacího stání, což především v frekventovaných a přeplněných oblastech, mohl být velký bonus a převažující faktor při koupi bytu zájemcem. Výsledkem mohlo být, že parkovací stání koupil někdo ze sousedů a pokud ani to ne, lhůta 3 měsíců, po kterou bylo nutno čekat, byla dost dlouhá.  Proto považuji toto zrušení za super zprávu.

Další institut pojmenovaný přídatné spoluvlastnictví zůstává beze změny.

Takže pro shrnutí: Nově se nebude předkupní právo uplatňovat ve dvou následujících případech:

1) spoluvlastnický podíl na jiné jednotce zahrnující nebytový prostor nebo soubor nebytových prostorů, který s ní funkčně souvisí, nebo

2) spoluvlastnický podíl na nemovité věci, která funkčně souvisí s nemovitou věcí, k níž je vlastnické právo rozděleno na vlastnické právo k jednotkám.

Ovšem, jako spousta ustanovení v našem právním řádu, i toto má výjimku, a tou je:

  • Pokud jste spoluvlastnický podíl nabyli děděním.

Zde si musíte dát pozor na ochrannou 6 ti měsíční lhůtu, při které mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo. Pokud ovšem převádíme svůj podíl některému ze spoluvlastníků, a dále manželce, manželovi, sourozenci nebo příbuzným v přímě linii, na tyto převody se předkupní právo nevztahuje.

Poslední možností, jak vyřešit podílové spoluvlastnictví, pokud nic z výše uvedeného nelze uplatnit je soud, ale cesty, které musí soud zvolit, zde nyní popisovat nebudu. Pokud by někoho zajímalo řešení konkrétního případu, ozvěte se mi na uvedené kontakty.

 

Doufám, že se mi povedlo Vám alespoň trochu přiblížit problematiku spoluvlastnictví, které bylo až dosud v platnosti a jehož zrušení nabyde účinnosti 1. 7. 2020. Díky tomu samozřejmě bude prodej Vaší nemovitosti, která spadá do tohoto režimu, jednodušší.

Pokud byste však měli jakékoliv dotazy ohledně Vaší situace, neváhejte mě kontaktovat a určitě najdeme řešení.